Reciclarea deseurilor neferoase, reciclarea deseurilor tip folie, reciclarea deseurilor technice din plastic

Despre Baricosan

Mediul înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice.

Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebita asupra sănătăţii. De calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă cât mai ales a celei subterane.

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici necorespunzatoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului, însă şi cea a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzatoare a unor substante chimice în practica agricolă.

Reciclarea

Ce este defapt reciclarea(recycling)? Se referă la utilizarea materialelor obţinute din recuperarea şi refolosirea deşeurilor.

1.Reciclarea este folositoare pentru mediu doar dacă procesul de reciclare este condus într-o maniera logică. SC BARICOSAN TRANS SRL se străduieşte să facă comerţ cu deşeuri având ca prioritate protecţia mediului. Legile româneşti incumbă mari responsabilităţi în cazul distrugerilor de mediu cauzate de materialele uzate lăsate la voia întâmplării. Managementul nostru vă asigură că facem toate eforturile pentru evitarea riscurilor privind mediul.
Reciclarea elimină poluarea şi conservă resursele naturale.
Reciclarea elimină costurile depozitării reziduurilor sau a incinerării lor.
Reciclarea poate fi de două feluri:
- reciclare directă, în care materialul nu trece de controlul de calitate şi este reciclat intern de producător.
- reciclare indirectă, care implică colectarea materialului folosit, sortarea, curăţarea şi reprocesarea acestuia.

2. Deşeurile sunt substanţe rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, pe care deţinătorul le înlătură, are intenţia sau obligaţia de a le înlătura, dintre care unele sunt refolosibile. De regulă, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viată al unui produs.
Una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului este reprezentată de generarea deşeurilor în cantităţi mari şi gestiunea necorespunzatoare a acestora.